Ai peste 18 ani?
Da nu

Termeni și condiții

ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE

Acest site este operat de SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L.

SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. , cu adresa juridica în Republica Moldova, Chisinau,
str. Alba Iulia 196/1, 159, având codul fiscal 1013600035544, denumită în continuare “BierGarten.beer”

Orice persoană care accesează site-ul www.BierGarten.beer și se înregistrează în mod valabil, comunicând BierGarten.beer toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in vânzare pe site-ul www.BierGarten.beer va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www.BierGarten.beer toți utilizatorii consimt in mod expres sa respecte termenii si condițiile prezentate mai jos, precum si legislația aplicabilă in domeniu, inclusiv termenii si conditiile politicii de confidentialitate, care se regasesc detaliate, separat, in sectiunile prezentate pe site.

Art. 1. DEFINIȚII

 1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

 1.2. Site reprezintă domeniul www.BierGarten.beer precum și subdomeniile acestuia.

 1.3. Serviciu - pus la dispoziție de SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.BierGarten.beer - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

 1.4. Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.BierGarten.beer de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

 1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care BierGarten.beer își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.

 1.6. Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.BierGarten.beer, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.

 1.7. Contractul - reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții BierGarten.beer, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea codului Civil al RM prinvinde incheierea unui contract de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

 1.8. Data intrării in vigoare a contractului - este data confirmării Comenzii de către reprezentanții BierGarten.beer, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.

 1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, BierGarten.beer nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.BierGarten.beer, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra BierGarten aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

 1.10. Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor Codului Civir al RM, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa. 

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

 2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului BierGarten.beer

 2.2. Utilizarea site-ului www.BierGarten.beer (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia. 

 2.3. Administratorul site-ului www.BierGarten.beer își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

 2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. , în conformitate cu legislația română în vigoare.

 2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului www.BierGarten.beer pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute. 

 2.6. In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului: www.BierGarten.beer pe perioada derulării unei comenzi, SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

 3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții BierGarten.beer În comanda vor fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.

 3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul BierGarten.beer.

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

 4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site. Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către BierGarten.beer, in orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. BierGarten.beer isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala.

 4.2. In momentul confirmării comenzii, BierGarten.beer va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora. 

 4.3. BierGarten se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, BierGarten isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost. 

 4.4. De asemenea, BierGarten.beer isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. BierGarten.beer isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.

 4.5. Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta de18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu. 

 4.6. Modalitățile de plată

 Plata in numerar - in lei, integral, la livrare. În cazul livrării produsului, plata acestuia se va face curierului, pe baza de chitanta ca si act doveditor al platii. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

 4.8. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site. 

 4.9. In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu este/nu mai este disponibil, BierGarten.beer va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plata vor fi rambursate sai in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

 5.1. Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicata de Client, in termen de maxim 3 zile de la momentul plasarii comenzii pe site

 5.2.Dupa lansarea comenzii de catre client, aceasta va fi confirmata telefonic de BierGarten.beer, clientului comunicandu-i-se data si ora la care poate primi livrarea produselor, avand in vedere ca exista posibilitatea ca la trimiterea comenzii aceasta fie sa nu se regaseasca, fie sa se regaseasca doar partial pe stoc in magazin.

 5.3. Livrarea se face numai in raza orasului Chisinau.

 5.4. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, BierGarten.beer va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

 5.5. In cazul in care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, BierGarten.beer va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. BierGarten isi rezerva dreptul de a refuza o noua livrare in masura in care comunicarea inexacta ori eronata a datelor sus mentionate s-a realizat cu intentie si fara justificare. 

 5.7. In masura in care clientul nu este gasit de catre firma de curierat la adresa specificata in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de natura a face imposibila livrarea comenzii, precum si in cazul in care livrarea ar trebui sa se realizeze intr-o locatie improprie, de natura a pune in pericol integritatea curierului, fapt care face imposibila livrarea, clientul este raspunzator in integralitate pentru contravalorea transportului.

 5.8. In masura in care clientul revine si resolicita comanda, toate costurile legate de noul transport sunt in sarcina sa.

 5.9. In masura in care clientul, ulterior lansarii comenzii, anunta, in orice mod, BierGarten.beer despre intentia sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuza preluarea produsului livrat prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de intregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de BierGarten.beer ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat nejustificat.

 5.10. In masura in care clientul achita contravaloarea produselor insa pana la momentul livrarii lor se razgandeste, nejustificat, anuland comanda ori refuzand preluarea produselor, BierGarten.beer va restitui pretul achitat, urmand ca din acesta sa se scada eventualul cost al transportului - daca acesta a fost efectuat - precum si orice alta suma reprezentand eventuale speze suportate de BierGarten.beer ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat in mod nejustificat.

 5.11. Clientul va putea primi produsele de la curier doar daca va prezenta un act de identitate, care confirma faptul, ca virsta clientului este mai mare de 18 ani

 5.12. Livrarile vor fi efectuate doar pina la ora 18:00. Daca curierul nu a reusit sa faca livrarea pina la ora mentionata mai sus, atunci cu acordul clientului, livrarea va fi efectuata a 2 zi.

Art. 6. GARANTII

 6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul.

 6.2. Produsele comercializate de BierGarten.beer sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

 6.3. BierGarten.beer poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

 6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa info@BierGarten.beer sau la sediul SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. in termen de 14 zile de la recepție.

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

 7.1. In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice în scris BierGarten că dorește denunțarea contractul de vânzare - cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen de maxim 14 zile lucrătoare de la livrarea comenzii.

 7.2. Clientul va suporta cheltuielile directe de returnare ale produselor cumparate de la BierGarten.

 7.3. Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv magazinele BierGarten, prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat. 

 7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de BierGarten si ulterior returnate de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original furnizorului. 

 7.5. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. BierGarten.beer va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv aceasta valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu legislatia Republicii Moldova privind returnarea produselor.

 7.6. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, BierGarten.beer va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate, in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.7.5.

 7.7. Denunțarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.

 7.8. In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.

 7.9. Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de catre BierGarten.

Art. 8. RASPUNDEREA BIERGARTEN

 8.1. BierGarten.beer nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

 8.2. BierGarten.beer nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

 8.3. BierGarten.beer nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către BierGarten.beer a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

 8.4. BierGarten.beer nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

 8.5. BierGarten.beer isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

Art. 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

 Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuala a BierGarten.beer. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Incalcarea acestei obligatii confera BierGarten dreptul de a solicita atat daune interese cat si obligarea celui care se face vinovat la incetarea de indata a actului prejudiciabil, care nesocoteste proprietatea intelectuala a subscrisei.

Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.BierGarten.beer 

 10.1. Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută cu rea credinta, într-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii BierGarten.beer, ori in cu totul alte scopuri decat cele specifice utilizarii normale a site-ului.

 10.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect. 

 

Art.11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

 11.1. BierGarten.beer poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

 11.2. In caz de cesiune/subcontractare, BierGarten.beer rămâne răspunzător fata de Client cu privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile fata de Client.

 

Art.12. - FORTA MAJORA

 Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in conformitate cu legislația in vigoare.

 

Art. 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII

 13.1. Contractul este supus legii Republicii Moldova. Eventualele litigii apărute între BierGarten.beer si Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemultumita va transmite, in prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada receptionarii de catre cealalta parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. 

1. CINE ESTE RĂSPUNZĂTOR DE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

 SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Republica Moldova, Chisinau,
str. Alba Iulia 196/1, 159, cod fiscal 1013600035544, este entitatea responsabilă de datele dvs. personale acoperite de această Politică de Cookie (în continuare: "Noi", "Nouă", "al Nostru"). Această Politică de Cookie poate fi modificată din când în când, pentru a se asigura că aceasta rămâne corectă și conformă cu legislația. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rog să luați notă de modificări și să fiți de acord cu acestea dacă le considerați acceptabile.

 1.1 Datele dvs. personale sunt prelucrate de SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, Chisinau, str. Alba Iulia 196/1, 159 (în continuare: „BierGarten.beer”, „Noi", „Nouă", „al Nostru"). Ne puteți contacta prin e-mail la: info@BierGarten.beer

 1.2 Orice noțiune care începe cu o majusculă va fi definită prin referință explicită în această Politică de Confidențialitate. Atunci când este posibil, având în vedere contextul, cuvintele singulare trebuie interpretate ca incluzând și pluralul și invers.

 1.3 Atunci când se face trimitere la anumite legi sau reglementări, o astfel de referință trebuie să includă și orice modificare, înlocuire sau anulare a legilor sau regulamentelor respective, inclusiv orice ordine administrative conexe.

 1.4 BierGarten.beer își rezervă dreptul discreționar de a modifica, schimba sau completa Politica de Confidențialitate din când în când. Asemenea modificare, schimbarea sau completare va fi comunicată prin intermediul Website-ului.

2. COOKIE-URI

 Noi plasăm un număr de cookie-uri atunci când vizitați Website-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt împărțite în 3 grupuri de cookie-uri: cookie-uri funcționale; chestionare analitice și statistice; cookie-uri sociale. Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul dvs. cu utilizarea de către BierGarten.beer a cookie-urilor.

 2.1 Puteți evita plasarea cookie-urilor prin configurarea browserului dvs. ca atare. Instrucțiuni despre cum se poate face acest lucru pot fi găsite aici:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US 

 Cu toate acestea, interzicerea cookie-urilor atunci când vizitați Website-ul poate determina încetarea funcționării corecte a anumitor sau a tuturor funcțiilor Website-ului.

 2.2 Când vizitați site-ul, BierGarten.beer plasează un număr de cookie-uri. Cele mai multe date referitoare la aceste cookie-uri, plasarea și utilizarea acestora permit identificarea dvs., iar BierGarten.beer le utilizează pentru a obține o imagine asupra modului în care dvs. și alți vizitatori folosiți Website-ul prin colectarea de date statistice și de utilizare, care permit BierGarten.beer să ofere o experiență mai bună pe Website.

 2.3 Puteți oricând să vă retrageți consimțământul cu utilizarea de către BierGarten.beer a cookie-urilor. Pentru a vă exersa acest drept, este suficient să ștergeți cookie-urile care au fost plasate pe dispozitiv. Pentru a face acest lucru, vi se cere să vă referiți la instrucțiunile corespunzătoare ale producătorului dvs. de browser, așa cum sunt enumerate mai sus.

3. DE CE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

 Noi prelucrăm datele dvs. personale prin cookie-uri în mai multe scopuri: pentru a îmbunătăți Website-ul nostru și experiențele și serviciile pe care le oferim; să furnizăm informații unor terțe părți și să păstrăm experiențele web pe care le oferim, Website-ul nostru, pe dvs. și pe noi în siguranță.

 3.1 BierGarten.beer prelucrează datele dvs. personale pentru a vă oferi un conținut și anunțuri mai personalizate și pentru a efectua analize statistice, astfel încât să putem îmbunătăți Website-ul și serviciile noastre sau să dezvoltăm noi servicii.

 3.2 BierGarten.beer ar putea să prelucreze datele dvs. personale pentru păstrarea intereselor legitime ale BierGarten.beer, ale partenerilor sau ale unei terțe părți, dacă și când înregistrarea dvs. sau utilizarea Website-ului poate fi considerată (a) o încălcare a oricăror condiții de utilizare aplicabile sau a drepturilor de proprietate intelectuală sau a oricărui alt drept al unei terțe părți; (b) o amenințare la adresa securității sau a integrității Website-ului; c) un pericol pentru Website sau pentru oricare dintre noi sau pentru sistemele subsidiare ale subcontractanților din cauza virușilor, a cailor troieni, a spyware-ului, a malware-ului sau a oricărei alte forme de cod rău intenționat sau (d) obscenă, discriminatorie, rasistă, calomnioasă, hărțuitoare, vătămătoare sau nepotrivită ori ilegală în orice fel.

 3.3 Datele dvs. personale pot fi transferate din propria noastră inițiativă către poliție sau autorități judiciare ca dovezi sau dacă există suspiciuni justificate privind un act ilegal sau o infracțiune săvârșită de dvs. prin înregistrarea dvs. sau prin utilizarea Website-ului.

4. CE FACE CA PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE SĂ FIE LEGITIMĂ?

 Legea ne cere să precizăm exact baza juridică pe care o utilizăm pentru a prelucra datele dvs. personale. Putem prelua datele dvs. personale deoarece v-ați dat consimțământul în acest sens, deoarece legea ne obligă să facem acest lucru sau deoarece este în interesul nostru legitim sau al unui terț.

 4.1 Pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile descrise în clauzele 3.1 și 3.2 ale acestei Politici de Cookie, BierGarten.beer, în calitate de parte responsabilă, vă solicită consimțământul. BierGarten.beer obține consimțământul dvs. prin intermediul banner-ului cookie. Făcând click afirmativ pe acest banner și continuând să utilizați Website-ul, recunoașteți că ați citit cu atenție această Politică de Cookie și că sunteți de acord cu aceasta fără rezerve.

 4.2 Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile descrise în clauza 3.2 a acestei Politici de Cookie este, de asemenea, necesară în scopul intereselor legitime ale BierGarten.beer, care sunt: păstrarea Website-urilor și serviciilor noastre în condiții de siguranță împotriva utilizării abuzive și a activității ilegale.

 4.3 Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile descrise în clauza 3.3 este necesară pentru a permite BierGarten.beer să își respecte obligațiile legale.

5. CINE PRIMEȘTE DATELE DVS. PERSONALE?

 Abordarea noastră generală este că nu împărtășim datele dvs. personale cu terțe părți, decât dacă vă dați acordul. Cu toate acestea, uneori este inevitabil ca terții să primească datele dvs. personale.

 5.1 BierGarten.beer se bazează pe operatori terțe părți pentru a vă pune la dispoziție Website-ul, precum și pentru a prelucra datele dvs. personale în numele nostru. Acești operatori terță parte au permisiunea de a procesa datele dvs. personale numai în numele BierGarten.beer, în baza unor instrucțiuni scrise exprese din partea BierGarten.beer. BierGarten.beer garantează că toți operatori terță parte sunt aleși cu atenția cuvenită, iar aceștia sunt obligați să respecte siguranța și integritatea datelor dvs. personale.

 5.2 BierGarten.beer nu transferă datele dvs. personale într-o manieră identificabilă vreunei terțe părți fără permisiunea dvs. explicită de a face acest lucru. BierGarten.beer ar putea transfera date anonime și/sau agregate către alte organizații care pot utiliza aceste date pentru a îmbunătăți serviciile prestate in slujba cetateanului.

6. TRANSFERĂM DATELE DVS. PERSONALE?

 6.1 BierGarten.beer procesează datele dvs. personale în primul rând în cadrul SEE. Fiecare entitate din afara SEE care prelucrează datele dvs. personale trebuie să respecte garanțiile adecvate cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Asemenea garanții constau în:

• țara beneficiară dispune de o legislație în vigoare care poate fi considerată echivalentă cu protecția oferită în cadrul SEE; sau

• un acord contractual între noi și entitatea care se află în afara SEE.

 6.2 BierGarten.beer ar putea să transfere date anonime și/sau agregate către organizații din afara SEE. În cazul în care are loc un astfel de transfer, BierGarten.beer se va asigura că există măsuri de siguranță care să asigure siguranța și integritatea datelor.

7. CARE SUNT MĂSURILE DE GARANȚIE CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PERSONALE?

 Nu vom procesa mai multe date personale decât avem nevoie pentru scopurile pe care le-am comunicat dumneavoastră. În plus, vom procesa datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile pe care le-am comunicat dvs. sau până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permită să continuăm procesarea date personale. De asemenea, garantăm păstrarea datelor dvs. personale în siguranță.

 7.1 BierGarten.beer face tot ce îi stă în putință pentru a procesa numai acele date personale care sunt necesare pentru atingerea scopurilor enumerate la articolul 3.

 7.2 Datele dvs. personale sunt procesate numai atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile enumerate la articolul 3 al prezentei Politici de Cookie sau până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Rețineți că retragerea consimțământului poate implica faptul că nu mai puteți utiliza întreaga sau o parte a Website-ului. BierGarten.beer va face neidentificabile datele dvs. personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise în articolul 3, cu excepția cazului în care există:

 • un interes major pentru BierGarten.beer, instituția dvs. financiară, furnizorul de servicii de plată sau orice altă terță parte în păstrarea în formă identificabilă a datelor dvs. personale;

 • o obligație legală sau de reglementare sau o ordonanță judiciară sau administrativă care ne împiedică să le facem neidentificabile.

 7.3 BierGarten.beer va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului BierGarten.beer sau al operatorilor terți se vor întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și vor fi supuse unor obligații stricte de confidențialitate. Cu toate acestea, înțelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. POTRIVIT ACESTEI POLITICI DE COOKIE?

 În calitate de persoană vizată, aveți mai multe drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste drepturi sunt dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a retrage consimțământul dat mai devreme, dreptul la ștergere, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și dreptul pe care de a primi de la noi într-o structură utilizată în mod obișnuit și în format electronic toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.

 Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la info@BierGarten.beer

 8.1 Aveți dreptul să solicitați acces la toate datele personale pe care le prelucrează BierGarten.beer referitoare la dumneavoastră. BierGarten.beer își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru mai multe solicitări de acces ulterioare, care sunt prezentate în mod clar pentru a provoca daune sau vătămări pentru BierGarten.beer.

 8.2 Aveți dreptul să cereți ca, orice date cu caracter personal care vă aparțin, care sunt inexacte, să fie corectate gratuit. În cazul în care se depune o cerere de corectare, această cerere va fi însoțită de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicită corectarea.

 8.3 Aveți dreptul să retrageți consimțământul acordat anterior pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

 8.4 Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale referitoare la dvs. dacă acestea nu mai sunt necesare în lumina scopurilor descrise în articolul 3 sau dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că o solicitare de ștergere va fi evaluată de noi cu luarea în considerare a:

 • intereselor superioare ale noastre, ale instituției dvs. financiare, ale prestatorului de servicii de plată sau ale oricărei terțe părți;

 • obligațiilor legale sau de reglementare sau ordine administrative ori judiciare care ar putea interzice această ștergere.

 În locul ștergerii, puteți solicita, de asemenea, ca BierGarten.beer să limiteze prelucrarea datelor dvs. personale dacă și când: (a) contestați corectitudinea acestor date, (b) prelucrarea este ilegală sau (c) datele nu mai sunt necesare în scopul enumerate la articolul 3, dar aveți nevoie de ele pentru a vă apăra în procedurile judiciare.

 8.5 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal dacă puteți demonstra că există motive serioase și justificate legate de circumstanțele specifice care justifică o astfel de opoziție.

 8.6 Aveți dreptul să primiți de la noi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și în format electronic, toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.

 8.7 Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la info@BierGarten.beer

Un mesaj de poștă electronică care solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar pentru soluționarea cererii dumneavoastră. O astfel de solicitare ar trebui să indice în mod clar ce drept doriți să exercitați și motivele, dacă acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie să fie datată și semnată și să fie însoțită de o copie scanată digital a actului dvs. de identitate valabil, care vă dovedește identitatea. Dacă utilizați formularul de contact, BierGarten.beer s-ar putea să vă solicităm confirmarea semnată și dovada identității.

BierGarten.beer vă va informa cu promptitudine despre faptul că am primit această solicitare. Dacă cererea se dovedește întemeiată, BierGarten.beer o va onora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării.

Dacă aveți orice plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi, puteți să contactați BierGarten.beer întotdeauna prin adresa de e-mail menționată în această clauză 8.7. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de răspunsul BierGarten.beer, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.